Eski Türkler ~ AyQo Blog
  • Ücretsiz Mobil Chat ScriptiÜcretsiz chat sitesi açabileceğiniz bir script yazmak istedim.
  • LOL İtibar Puanı KasmaDünyanın en çok oynanan ve takip edilen oyunu LOL konusunda söylemek istediğim birkaç şey var.
  • Online Anti-Virüs Tarama ve Koruma SiteleriFirmalar arası rekabet sonucu ortaya çıkan çevrim içi veya Online tarama sisteminizi korumaya yardımcı olabilecek düzeyde.
  • Çoklu Skype Açma Programsız (Resimli Anlatım)Windows live'dan kalan bir alışkanlıktır Messanger'de çoklu oturum açmak.
  • PHP Youtube Bot YapımıPHP ile Youtube'dan video bilgilerini çekme işlemini çok basit kodlarla anlatacağım.
1 2 3 4 5

10 Ekim 2012

Yazan AyQo
Eski Türklerde, ülke daha kolay yönetilmesi açısından doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Devletin doğusunu asıl hükümdar, batısını ise “yabgu” unvanı ile hükümdarın kardeşi yönetmiştir. Ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış, aileye mensup her erkeğe hükümdar olma hakkı tanınmıştır. Bu anlayış sık sık taht kavgalarına neden olmuştur. Hükümdarlara devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmış, bu yetkiye “kut” adı verilmiştir. Ülke, “töre” adı verilen yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda toy, kengeş, kurultay gibi adlarla bilinen danışma meclisi yardımcı olmuştur.


Eski Türklerde toprak, yurt olarak adlandırılmıştır. Yurt hükümdarın şahsi malı değildir. Göçebe toplumların özelliği olarak Türkler, hür ve bağımsız yaşayabildiği toprakları ülke olarak görmüşlerdir. Bağımsızlıklarını kaybetmektense mümkün olduğu zaman ailelerini yanlarına alarak hayvanlarını önlerine katarak bağımsız yaşayabilecekleri topraklara göçmüşlerdir.

Türklerde ordu teşkilatını ilk Mete Han kurmuştur. Onun kurduğu ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır. Türklerde askerlik özel bir meslek değildi. Kadınlar bile savaş sanatını bilirler, gerektiğinde kendi beylerinin komutasında orduya katılırlardı. Bu bakımdan Türk toplumu Ordu-Millet tabiri ile nitelendirilmişti. Türkler savaşlarda “Turan” adı verilen savaş taktiğini kullanmışlardır. Turan taktiği, ordunun üç kuvvete ayrılıp ortadaki kuvvetin düşmana saldırmasıyla başlar. Daha sonra bu kuvvet yenilmiş gibi aniden geri çekilir, bunun üzerine düşman ordusu karşı taarruza geçer, bu sırada sağ ve soldaki Türk kuvvetleri düşmanı çember içine alarak yok etmeye çalışır.

Hun Devleti, hayvancılığa elverişli bozkırlarda kurulmuştur. Tarıma uygun toprakların azlığı nedeniyle ekonominin temeli hayvancılığa dayalıdır. İklim ve arazi şartlarından dolayı genellikle at, koyun, sığır, deve gibi hayvanlar yetiştirmişlerdir. At, Türklerin yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Ulaşımda, orduda, spor faaliyetlerinde atlara büyük ölçüde yer verilmiştir. Türklerin hayvancılıkla uğraşmaları konar-göçer haya: tarzını benimsemelerinde etkili olmuştur. Türkler, bozkır şartlarının gereği olarak yaz aylarını “yaylak" denilen yüksek yerlerde, kış aylarını ise “kışlak" denilen alçak yerlerde geçirmişlerdir.

Türkler, tabiatta bulunan birtakım varlıkların ruhu olduğuna ve ölümden sonraki yaşama inanmışlardır. Bu yüzden ölen kişinin eşyaları “kurgan”adı verilen mezara konulmuştur Mezarlarının başına da kişinin hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar “balbal” ad verilen taşlar dikilmiştir. Ölen kişinin ardından yapılan törene “yuğ” adı verilmiştir. Türklerin asıl dini Gök Tanrı dini idi.

Eski Türklerde sanat, Türklerin yaşadıkları konar-göçer hayat şartlarına uygun olarak gelişmiştir. Arkeolojik kazılarda onlara ait kemer tokaları, kılıç kabzaları, süs eşyaları, at koşum takımları gibi taşınabilir eşyalar bulunmuştur. Bu eşyaların üzerine pars, kaplan kurt, geyik, koyun ve at gibi hayvanların birbirine karşı mücadelelerini gösteren figürle işlenmiştir.

Türkler arasında, dokumacılık, dericilik ve maden işletmeciliği yaygınlaşmıştır. Bakır ve demiri eski dönemlerden beri kullanan Türkler, altın ve gümüş gibi değerli madenleri de işlemişlerdir.


0 yorum:

Yorum Gönder