Uzaktan Eğitim ~ AyQo Blog
 • Ücretsiz Mobil Chat ScriptiÜcretsiz chat sitesi açabileceğiniz bir script yazmak istedim.
 • LOL İtibar Puanı KasmaDünyanın en çok oynanan ve takip edilen oyunu LOL konusunda söylemek istediğim birkaç şey var.
 • Online Anti-Virüs Tarama ve Koruma SiteleriFirmalar arası rekabet sonucu ortaya çıkan çevrim içi veya Online tarama sisteminizi korumaya yardımcı olabilecek düzeyde.
 • Çoklu Skype Açma Programsız (Resimli Anlatım)Windows live'dan kalan bir alışkanlıktır Messanger'de çoklu oturum açmak.
 • PHP Youtube Bot YapımıPHP ile Youtube'dan video bilgilerini çekme işlemini çok basit kodlarla anlatacağım.
1 2 3 4 5

19 Ocak 2012

Yazan AyQo

1. Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim, fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir elektronik sanal dershane ortamında değişik şekillerde karşı karşıya getirildikleri, planlı bir öğretim şeklidir. Ya da,
Uzaktan eğitim; geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı planlı bir öğretim yöntemi, şeklinde tanımlanabilir.

Burada iki önemli noktadan bahsetmek gerekir. Birincisi, uzaktan eğitim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları kullanılır. En yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır. Böyle bir sistem çok modern bir donanıma sahiptir. İkincisi, Uzaktan Eğitim fakir ülkelerin başvurduğu bir öğretim şekli değildir bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır.
2. Uzaktan Eğitimin Tarihçesi
Eğitmen ve öğrencinin aynı mekanda olma zorunluluğunu ortadan kaldıran öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu kazandıran Uzaktan eğitim günümüz örgün eğitim sistemine alternatif bir sistem olarak bulunan ve gelişen teknoloji ile birlikte başarı oranı her geçen gün artan bir eğitim sistemidir. Her ne kadar kesin bir başlangıç tarihi belirlenemese de, uzaktan eğitim uygulamalarının organizasyonel bir yapıda kullanımına 19. yüzyılda rastlanmaktadır. Yapılan çalışmalar Dünyada, Türkiye’de ve Fırat Üniversitesinde olmak üzere şu şekilde sıralanabilir.
3. Dünyada Uzaktan Eğitim Uygulamaları
İletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ülkelerin öğretim sistemlerini etkilemiştir. Bu teknoloji-öğretim etkileşimi ile bu ülkelerin öğretim sistemlerinde uzaktan eğitime doğru bir yönelme olmuştur.
İngiltere, yüksek öğretim alanında "Açık Üniversiteyi" kuran ilk ülkedir. Japonya' da 1948'de öğretim yasası çerçevesinde askerlere ve yarı zamanlı okullara devam edemeyen veya okuldan uzakta bulunanlara öğretim olanaklarını sağlamak üzere geliştirilen uzaktan eğitim sistemi orta, lise ve yüksek öğretim kademelerini kapsamı içine almıştır.A.B.D., açık öğretim yapan üniversiteler kurmuştur. Pennyslvania ve South Carolina Üniversiteleri bunların başında sayılabilir. Bu üniversiteler televizyon ve bilgisayar sistemleri ile öğrencilerin evlerine kadar ulaşarak, gerektiğinde danışman öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında bu yola danışmanlık hizmeti sağlayabilmektedir. Kanada'da, A.B.D.'de olduğu gibi, bu alanda televizyondan geniş ölçüde yararlanmaktadır. Hindistan, uydu ile televizyon öğrenimi yaygın biçimde kullanılmaktadır İsrail "Every Man's University" ismindeki televizyon kitaplarını geliştirmiştir. İtalyan Radyo ve Televizyon Kurumu "tele Scoula" projesini başarı ile gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalar maddeler halinde sıralanacak olursa,
 • 1728 İlk Uzaktan eğitim çalışması Boston gazetesinde "Steno Dersleri" ile başlamıştır.
 • 1833 İsveç Üniversitesinde hanımlara "Mektupla Kompozisyon Dersleri" verilmiştir.
 • 1840 Stenografi eğitimcisi olan Isaac Pitman İngiltere Bath ‘da mektupla steno öğretmeye başladı. Pitman genellikle ilk modern eğitimci olarak bilinir.
 • 1892 Chicago Üniversitesi'nde ilk Mektupla Eğitim bölümü açılmıştır.
 • 1898 İsveç'te kurulan ve Uzaktan Eğitim'de dünyanın önde gelen kurumlarından olan "Hermands" kurulmuştur. Bu kurumda dil eğitimi yapılmıştır.
 • 1906 Yazışmalı İlköğretim ABD'de başlamıştır.
 • 1919 ABD'de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu kurulmuştur.
 • 1920 ABD'de 176 tane eğitim amaçlı radyo istasyonu kurulmuştur.
 • 1923 ABD'de Mektupla Lise Eğitimi başlamıştır.
 • 1932- 1937 ABD'de eğitim televizyonu yayınları IOWA Üniversitesinde başlamıştır.
 • 1939 Fransa'da savaş yıllarında uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimini sağlamıştır.
 • 1960 İngiltere'de "British Open University" açılmıştır [2]
4. Türkiye'deki Uygulamalar
Cumhuriyet döneminde, ulusal laik ve demokratik bir devlete dönüşmek, iyi örgütlenmiş ve etkili bir öğretim sistemine gereksinim duyulmasına yol açmıştı. O zaman için, toplumun tüm kesimlerine olanakların elverdiği ölçüde kısa sürede ulaşmak gerekiyordu. Nitelikli insan gücü gereksiniminin giderek artması, hükümetleri ve öğretim makamlarını alternatif çözümler aramaya zorladı. Bu arayış "Uzaktan Eğitim" seçeneğinin, birinci derecede öncelik taşıyan bir konu olarak, öğretim gündeminin başında yer almasına yol açtı.
Türkiye de uzaktan eğitim ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950 li yıllara kadar devam etmiştir. 1960 yılında M.E.B., Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı, bazı teknik konuları, mektupla öğretmek için ilk kez girişimde bulunmuş ve İstatistik-Yayın Müdürlüğü'nde "Mektupla Öğretim Merkezi"nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Tek boyutlu ve sınırlı amaçla da olsa bu girişim Türkiye de "Uzaktan Eğitim"in ilk ciddi uygulaması idi. Bu çalışmalar 1966 yılında Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında yaygınlaştırılmıştır.
Bir diğer uygulama olan Denem Yüksek Öğretmen Okulu (DYÖO), Türkiye'de çağdaş anlamda "Uzaktan Eğitim" yönetimini uygulamak gibi önemli bir misyonu yüklenmiş bir girişimdir.
Bir başka uygulama olan “YAYKUR”, lise ve dengi okul çıkışlı öğrencilere, toplumumuzun ve ekonomimizin gereksinim duyduğu alanlarda modern öğretim teknolojisinin tüm gereklerini kullanarak öğretim olanağı sağlamak. Böylece yüksek öğretim önündeki yığılmaya yönelik çözüm yolu bulmak, iki yıllık bir ön lisans öğretimi ile ara insan gücü kademesini yetiştirmek biçiminde tanımlanmıştır. Son yıllarda ise Anadolu üniversitesi bünyesinde açılan Açık Öğretim Fakültesi'ne verilen görevler ilgili kararnamede şöyle belirtilmiştir; "Üniversite açık öğretim sistemi ile kitap, radyo ve televizyon programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisler vermekle hükümlüdür". Fakültenin dersleri radyo ve televizyon yayınları ile desteklenmektedir.
Bir diğer uygulama da ilköğretimi bitirmiş olup, orta öğretimi dışarıdan bitirmek isteyenlerin gittikçe artması, yeni öğretim olanaklarından yararlanma isteği yeni iletişim ve öğretim teknolojisi ile ilgili gelişmeler açık öğretim lisesinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Açık öğretim lisesi, Ekim 1992 tarihinde kurulmuştur. Önceleri radyodan, daha sonra televizyondan yararlanılmıştır. Uzaktan eğitim konusunda lisans düzeyinde uzaktan eğitim bölümleri açması ile Sakarya Üniversitesi ilk olmuştur.
Türkiye'de uygulanan uzaktan eğitimin tarihi gelişimini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
 • 1927 Dönemin M.E. Bakanı Mustafa Necati tarafından tartışılması,
 • 1956 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku araştırma Enstitüsünde başlaması,
 • 1961 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurulması,
 • 1966 Mektupla Öğretim Merkezi Genel Müdürlük olması,
 • 1975 Yay-Kur eğitimleri uzaktan eğitim uygulamaları gerçekleştirilmesi,
 • 1978 Açık Üniversite kurulmasına karar verilmesi,
 • 1981 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin açılması
 • 1981 Anadolu Üniversitesi TRT işbirliği ile okul televizyonu kullanarak eğitim vermeye başlaması
 • 1992 Milli Eğitim Bakanlı bünyesinde AÇıköğretim lisesi açılması
 • ODTÜ' de İnternet ile Eğitim kullanılarak IDEA Paketi uygulaması başlatılması.
5. Uzaktan Eğitimin Kurumsal İlkeleri
5.1. Genel 
Eğitim sektöründe, her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta, buna karşılık da, öğretime ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Yani, daha fazla öğretim masrafı, daha az bütçelerle karşılanmak durumundadır. Uzaktan eğitim, bu sorunu aşmak için üzerine çalışılması gereken bir öğretim yöntemidir. Kullanılan yöntemler ne olursa olsun, Uzaktan Eğitimin hiç değişmeyen boyutu mesafedir. Uzaktan Eğitimin işlevi de mesafe boyutunu ortadan kaldırmak ya da minimuma indirmektir. Bu işlevi gerçekleştirmek için teknolojinin sağladığı imkânlardan faydalanılır.
5.2. Dersin İşlenişi
Uzaktan eğitim için seçilen yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık arz eder. Bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygun olabilirken başka bir ders içinde başka bir uzaktan eğitim yöntemi uygun olabilir. Her ders uzaktan eğitim yöntemi ile verilemez. Derslerin uzaktan eğitim ile verilip verilmeyeceğinin kararı, o dersin uzmanı olan öğretmenleri ile öğretim teknolojileri uzmanlarının ortaklaşa yapacağı çalışmalar sonucunda verilmelidir. Uzaktan eğitim ile verilebileceğine karar verilen bir dersin içeriği klasik sınıf ortamında verilen içerikten farklılıklar gösterebilir. Uzaktan eğitim ile verilebileceğine karar verilen her bir dersin, fayda/maliyet analizleri ile yapılmalıdır. Bir dersin uzaktan eğitim ile verilmesinin sağlamış olduğu fayda, sarf edilen mali kaynaklara oranlanarak, klasik öğretimin fayda/maliyet oranı ile karşılaştırıldığında, büyük bir maliyet artışı söz konusu ise, bu dersin uzaktan eğitim ile verilmesi ertelenerek teknolojinin gelecekte getireceği ucuzlamalara ve gelişmelere paralel olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
5.3.Öğrenci Yönü
Öğrencilerin öğrenim ihtiyaçlarının karşılanması, her etkili uzaktan eğitim programının köşe taşı ve saf çabalarının sonucunun sınandığı bir kıstastır. Öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açısı ve dersin uzaktan eğitim ile verilmesine gösterdiği tepkiler farklılıklar arz eder. Bazı öğrenciler kolaylıkla uzaktan eğitim ile derslerin verilmesine uyum sağlarken bazıları da bir türlü uyum sağlayamayabilirler. Öğrencilerin öğretmenleri ile olan fiziksel yakınlığı, uzaktan eğitimde, klasik öğretime kıyasla oldukça fazla olacağı için, özellikle öğretmen merkezli öğretime alıştırılmış öğrencilerde olumsuz gelişmelere sebep olabilir. Uzaktan eğitim öğrencileri kendi başlarına çalışabilme ve derste daha fazla aktif olma becerilerini kazanmaları acısına faydalı sonuçlar üretebilir. Uzaktan eğitim için kullanılan teknolojilere öğrencilerin aşinalığı öğrencileri verilen dersleri başarılı bir şekilde almaları açısından çok önemli bir faktördür. Bir ders için uygun olmayan bir uzaktan eğitim yönteminin kullanılması, öğrenciler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve öğrencilerin öğrenme isteklerini önemli ölçüde azaltır. Öğrencilerin, uzaktan eğitimin uygun kullanıldığı takdirde, en az klasik öğretim kadar faydalı olacağı konusunda eğitilmeleri ve ikna edilmeleri, uzaktan eğitimin başarısı açısından önemlidir.
5.4.Öğretmen Yönü
Öğrencilerde olduğu gibi, öğretmenlerin de uzaktan eğitimin uygun kullanıldığı takdirde, en az klasik öğretim kadar faydalı olacağı eğitilmeleri ve ikna edilmeleri, uzaktan eğitimin başarısı açısından önemlidir. Öğretmenler, derslerinin uzaktan eğitim ile verilip verilmeyeceği konusundaki kararın kilit elemanlarıdır. Bir dersin uzaktan eğitim ile verilip ve verilmeyeceğine karar vermeden önce, öğretmenlerin uzaktan eğitim teknolojilerine ve gerçek hayattaki uygulamalarına aşina edilmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin, bir dersi klasik sınıf ortamında vermek ile uzaktan eğitim ile vermek arasında farklılıklar olduğunun bilincinde olması gerekir. Uzaktan eğitim için seçilen bir dersin içeriklerinin neler olacağının saptanması öğretmenlerin görevidir. Ancak bu içeriklerin uzaktan eğitim ile verilebilecek hale getirilmesi görevi öğretmen ile birlikte öğretim teknolojileri ve ders içeriği geliştirme uzmanlarında aittir.

5.5.Plan ve Program Yönü
Derslerin uzaktan eğitim ile verilecek şekilde planlanması, klasik öğretime göre daha karışık bir işlemdir. Ders plan ve programcıları, derslerin yerlerini, zamanlarını, katılacak öğrencileri ve uzaktan eğitim araçlarını daha detaylı olarak planlamak zorundadırlar.
6. Uzaktan Eğitimin Amaçları
 • Daha fazla kitleye erişim sağlamak.
 • Fiziksel uzaklık boyutunu öğretim sürecinden kaldırmak.
 • Öğretim maliyetlerini düşürmek
 • Öğretim verilmesi düşünülen hedef kitleye daha hızlı erişebilmek.
 • Öğretim sürecini çabuklaştırmak.
 • Klasik sınıf ortamının getirebileceği psikolojik baskıları yok etmek.
 • Öğrenme olayını hızlandırmak.
 • Öğrencileri öğrenme sürecinde daha fazla aktif hale getirmek.
 • Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmak.
 • Öğrenmedeki yer ve zaman kısıtlamalarını kaldırmak.
 • Büyük miktarda içerik ve malzeme birikimini etkin kullanmak
 • Bilgiyi düşük maliyetle büyük kitlelere aktarmak
 • Üniversitelerde kampus maliyetlerini azaltmak
 • Küresel bilgi aktarımını sağlamak
 • Küresel diploma sağlamak
7. Uzaktan Eğitimin Avantajları
 • Artan öğretim fırsatları
 • Farklı farklı coğrafik konumlarda daha fazla kişiye ulaşarak, gereken öğretimin zamanında verilmesi
 • Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanlarına, gerçek zamanda erişim
 • Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik
 • Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış
 • Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik
 • Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma
 • Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması
 • Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma
 • Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma
 • Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması
 • Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması
 • Zaman ve Mekan Avantajı.
 • Teknoloji Avantajı
8. Uzaktan Eğitimin Eksiklikleri
 • Öğretmenle öğrencinin göz temasının olmaması
 • Uzaktan eğitime uygun olmayan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi halinde, dersin etkin olmayışı
 • Öğretmenlerin öğrencilerini klasik öğretimdeki gibi kontrol edememesi
 • Kullanılacak teknolojilere bağlı olarak, maliyetinin yüksek olabilmesi
 • Ders içeriklerinin hazırlanması için daha fazla emek ve zamana ihtiyaç duyulması
 • Plan ve koordinasyonunun daha zor ve karmaşık oluşu
 • Öğretmenlerin derse hazırlanmaları için daha fazla zamana ihtiyaçlarının olması
 • Uzaktan eğitimin yeteneklerinin yanlış yorumlanması ile öğretmen ve öğrencilerin öğretme ve öğrenme isteklerinin azalabilmesi
 • Eğitilenlerin ihtiyacından çok teknoloji üzerine yoğunlaşabilmeleri (Odabaş, 2004),
 • Eğitimde etkileşimin yetersiz olması veya olmaması durumunda, öğretmenin mimik, vücut hareketleri, ses tonu gibi anlatımı doğrudan etkileyecek yardımcı unsurlardan yararlanamaması,
 • Uzun süreli bilgisayar kullanımı sonucunda yaşanan sağlık sorunları,
 • Öğretmen ve eğitilenlerin web tabanlı eğitim araçlarının kullanımı konusundaki eksik eğitimi, öğrencilerin internet üzerinden eğitimin getireceği avantajlardan yeterince faydalanamaması,
 • Bağlantıların herhangi bir sebeple değişebileceği veya kurulamayabileceği,
 • Kırsal bölgelerden internete girebilmenin hala bir sorun olması, uydu ve kablo iletişiminin henüz ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olmaması, iletişim ve bilgi temelli bağlantılara bağımlı olunduğundan, ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internet olanaklarının iyileştirilememesi sonrasında iletişimde etkinsizlik,
 • Örgün öğretim sisteminde olduğu gibi öğrenciler arasında birliktelik, grup bilinci gelişimi ve kültürel etkileşim gibi bazı psikolojik ve sosyolojik unsurların sağlanamaması,
 • Kişisel anlamda öğrenme motivasyonuna yani içsel disipline sahip olmayan kişiler için uygun olmaması, aktif öğrenmeyi desteklenmesine karşın, televizyonda olduğu gibi pasif olarak izlemeye neden olabilmesi, uzaktan eğitimin dezavantajları olarak sıralanabilmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder